Наскрізні вміння

Новим законом про освіту та державним стандартом початкової освіти разом із фокусом на 10 ключових компетентностях передбачено розвиток наскрізних вмінь. Вони є спільними для всіх компетентностей.


Наскрізні вміння

  1. читання з розумінням;
  2. уміння висловлювати власну думку усно й письмово;
  3. критичне та системне мислення;
  4. здатність логічно обґрунтовувати позицію;
  5. творчість;
  6. ініціативність;
  7. вміння конструктивно керувати емоціями;
  8. вміння оцінювати ризики та приймати рішення;
  9. вміння розв'язувати проблеми;
  10. здатність співпрацювати з іншими людьми.

Інструменти розвитку окремих наскрізних умінь

Інтегрований розвиток наскрізних уміньБільше навчальних матеріалів (відео, завдання, методичні посібники й роздаткові матеріали) можна знайти на безкоштовному онлайн-курсі.